GIỚI THIỆU

Triển lãm trực tuyến về biển, đảo Việt Nam

Trường Sa Xanh

Trường Sa nơi lá chắn vững vàng từ biển cả, là trạm gác tiền tiêu và cũng là hai tiếng thiêng liêng trong trái tim của biết bao thế hệ người dân Việt Nam.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân đã và đang sinh sống, làm việc giữa khơi xa. Sức sống Trường Sa hôm nay với những gam màu xanh tươi mới, cũng chính là sức sống trường tồn, mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Với mong muốn được giới thiệu Trường Sa đến gần hơn với đồng bào, cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm trực tuyến về biển, đảo Việt Nam với chủ đề: Trường Sa Xanh với hơn 200 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ… được lựa chọn trưng bày tại Triển lãm sẽ mang đến cho người xem góc nhìn trực quan sinh động nhất về hình ảnh một quần đảo Trường Sa bất khuất, trung dũng nhưng cũng vô cùng gần gũi và thân thương trong mỗi trái tim người dân Việt.

Màu xanh đang phủ khắp Trường Sa hôm nay được ươm mầm, chắt chiu từ những hy sinh thầm lặng, kiên cường và cao cả của bao thế hệ người Việt. Màu xanh của Trường Sa là màu xanh của sức sống, của niềm tin, hy vọng và hòa bình của dân tộc Việt.

Hình thức Triển lãm trực tuyến, sử dụng công nghệ trình chiếu tương tác đa phương tiện.

Triển lãm “Trường Sa Xanh” được bố cục theo 8 chủ đề:

Lịch sử quần đảo Trường Sa

Dấu mốc chủ quyền của Quần đảo Trường Sa

Trường Sa hiên ngang

Nụ cười lính biển

Trường Sa quân với dân

Trường Sa thật gần

Vươn mầm Trường Sa

Trường Sa Xanh

Hi vọng, Triển lãm “Trường Sa Xanh” sẽ thu ngắn khoảng cách địa lý, khơi gợi trong mỗi người dân Việt Nam tình yêu với biển, đảo, Trường Sa của Tổ quốc. Đồng thời, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên không gian số.

INTRODUCE

Online exhibition on sea, island of VIETNAM

TRUONG SA XANH

Truong Sa - The so-called Spratley Islands , the strong shield from the sea, is the forward guard station of the Nation, and also the two sacred letters in the hearts of many generations of Vietnamese people.

At the head of the country, Truong Sa Island District (Khanh Hoa Province) has become a symbol of the indomitable and resilient spirit of the army and people who have been living and working in the sea. Today's Truong Sa vitality with fresh green colors is also the lasting and intense vitality of the Vietnamese nation.

With the desire to introduce Truong Sa closer to the compatriots, the Vietnamese community at home and abroad, and international friends, the Ministry of Information and Communications organizes an online exhibition on Vietnam's seas and islands with the Theme: Truong Sa Xanh with more than 200 versions of documents, images, maps, etc., selected for display at the exhibition, will bring viewers the most vivid visual perspective on the image of an indomitable Truong Sa archipelago, brave but also extremely close and beloved in every heart of Vietnamese people.

The green color that is covering Truong Sa today is nurtured and saved from the silent, resilient and noble sacrifices of generations of Vietnamese people. The green color of Truong Sa is the green color of vitality, faith, hope and peace of the Vietnamese people.

Online exhibition format, using interactive multimedia presentation technology.

The exhibition "Truong Sa Xanh" is arranged according to 8 themes:

History of Truong Sa

The mark of sovereignty of Truong Sa

Truong Sa proudly

Marine smile

Trường Sa Army and the People

Trường Sa is so close

Sprout Truong Sa

Truong Sa Xanh

Hopefully, the exhibition "Truong Sa Xanh" will shorten the geographical distance, arouse in each Vietnamese people the love for the sea, islands and Truong Sa of the country, and at the same time, contributing to affirming Vietnam's sovereignty over sea and islands in the digital space.

Trường Sa Xanh